Soluții e-Procurement în România – Consolidarea utilizării DUAE și integrarea serviciului e-CERTIS

În luna martie 2017, a fost demarat proiectul ”Solutii e-Procurement în România – Consolidarea utilizarii DUAE si integrarea serviciului e-CERTIS”, având ca parteneri Agentia pentru Agenda Digitala a României, Agentia Nationala pentru Achizitii Publice, Deloitte Audit România si Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii.

În luna iunie a fost cooptat un partener nou în proiect, respectiv societatea UTI Grup S.A.

Scopul general al proiectului îl reprezinta implementarea si consolidarea solutiilor e-Procurement în România, care în final sa conduca la alinierea României la standardele si directivele europene în domeniul achizitiilor publice.

Rezultatele prevazute în cadrul proiectului sunt implementarea serviciului DUAE si a sistemului e-CERTIS la sistemul national de achizitii publice, conectarea serviciului DUAE la registrele nationale.

Valoarea totala a proiectului este de 368.325 euro.

Proiectul este cofinantat prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei  (Connecting Europe Facility - CEF), apelul de finantare Telecom.

Pentru informatii detaliate despre Mecanismul pentru Interconectarea Europei, va invitam sa vizitati https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility