Informatii privind implementarea Open Contracting Data Standard în SEAP

 

Implementarea Open Contracting Data Standard în SEAP, ca instrument de transparentizare a achizitiilor publice, reprezinta o prioritate pentru AADR reprezentând o functionalitate a proiectului dezvoltat pe fonduri europene – SICAP.

Open Contracting Data Standard în SEAP va presupune furnizarea, intr-un format prelucrabil – JSON, a urmatoarelor informatii:

 1. Informatii despre planificarea achizitiei
  1. 1. buget
  2. 2. justificarea achizitiei
  3. 3. informatii privind alocarea bugetelor autoritatilor contractante
 2. Informatii aferente autoritatii contractante/initiere procedura
  1. 1. Numar anunt
  2. 2. ID anunt
  3. 3. Stare anunt
  4. 4. Obiectul contractului
  5. 5. Informatii aferente achizitor – denumre, adresa, date de contact
  6. 6. Data crearii, Data transmiterii spre publicare de AC, Data publicarii
  7. 7. eratele asociate anuntului
  8. 8. valoare contract
  9. 9. informatiile suplimentare legate de anuntul curent, informatii care se regasesc de regula in sectiunea VI a anunturilor
  10. 10. valabilitatea ofertei in luni/zile
  11. 11. informatii aferente loturilor daca este cazul
  12. 12. numarul de ofertanti inscrisi
  13. 13. criteriile de atribuire
  14. 14. detalii aferente procedurii
  15. 15. tipul de buget utilizat.
 3. Informatii aferente atribuirii contractului
  1. 1. numarul anuntului de atribuire
  2. 2. descrierea anuntului de atribuire
  3. 3. starea anuntului de atribuire
  4. 4. data contractului
  5. 5. valoarea contractului
  6. 6. informatii privind ofertantul castigator - nume , cui, adresa
  7. 7. codul si descrierea codului CPV asociat produselor achizitionate
 4. Informatii aferente implementarii contractului
  1. 1. faza contractului
  2. 2. descrierea fazei contractului
  3. 3. data de finalizare a fazei
  4. 4. statusul contractului
  5. 5. documente asociate contractului
  6. 6. lista cheltuieli aferente contractului
 5. Informatii aferente platilor efectuate pe parcusul unui contract
  1. 1. Data tranzactiei
  2. 2. Sursa tranzactiei/banilor
  3. 3. Platitor
  4. 4. Beneficiarul banilor
 6. Informatii aferente actelor aditionale
  1. 1. Modificarile aduse contractului
  2. 2. Motivele respingerii actului aditional

Open Contracting Data Standard în SEAP va fi disponibil pentru testare publica incepand cu luna august.sageata Evenimente


sageata Comunicate presa